O nás

Faunus, o. s.

Celý rok se scházela skupinka milovníků přírody a příznivců ZOO v Liberci, aby uvažovala, jakou formou může přispět nejenom k zachování okolní krásné přírody, ale především kriticky ohrožených živočišných druhů. Tak se zrodil nápad, založit občanské sdružení.

 

 Další debaty se vedly o zaměření a názvu sdružení. Pomohla i mytologie. Podle ní byl Faunus bohem ochraňujícím polnosti a chov dobytka. Později byl uctíván jako nositel vzdělanosti a ušlechtilých mravů.

 • Ochrana zvířat v jejich přirozeném prostředí
 • Šíření znalostí s tím spojených
 • Respektování ušlechtilých mravů ve vztahu k lidem a přírodě
 • Uvedené základní myšlenky spojují zakladatele a příznivce tohoto občanského sdružení. Z tohoto důvodu název FAUNUS se zdál nejvýstižnější.

Členové zakládající skupiny vnímají ZOO ne jako klec pro předvádění exotických zvířat, či jako „Noemovu Archu“ pro ohrožené druhy, ale jako místo organického začleňování základních atributů přírody do lidské společnosti 21. století a tím se plně ztotožňují s filozofií liberecké ZOO.

Občanské sdružení - FAUNUS,o.s., bylo dne 9.7.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/68074/07 s IČO 22663622.
 

Jména zakladatelů:

 • Jiří Procházka – předseda sdružení
 • Mgr.Dana Sobotková – sekretářka
 • MVDr. Jiří Dousek PH.D
 • JUDr. Jan Kouba
 • Alice Procházková
 • Ing. Jitka Srpová
 • Ing. Markéta Šounová

 

 

Začátkem roku 2009 do řad občanského sdružení FAUNUS vstoupily další dvě členky:

 • Ing. Petra Bolechová
 • Mgr. Eva Slováčková

V říjnu 2011 se další členkou stala Jiřina Pešová z Plzně.

Copyright 2012. Powered by etoro review.