VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAUNUS, o.s.

ROK 2012

Obchodní jméno:   FAUNUS, o.s.

Sídlo:                          Masarykova 1347/31

                                     Liberec 1

                                     460 01

Právní forma:         občanské sdružení

Den vzniku:            dne 9.7.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/68074/07

IČO:                            22 66 36 22

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 33-9963860207/0100

E-mail:                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                     www.faunus.cz

 

Obsah:

Úvod                                     

A.M.P.O. – Burkina Faso                                                                                          

Podpora Záchranného centra pro ohrožené živočichy Talarak na Filipínách                                               

Podpora Snow Leopard Trust                                                             

Dobrovolníci                                    

Výkaz zisku a ztráty                 

Rozvaha       

Vyúčtování veřejné sbírky Den pro Filipíny                                                                                              

Úvod:
    Vždy při prvních setkáních každého nového roku se zamýšlíme nad svou činností v právě uplynulém roce. Nejde nám o pouhý přehled vykonaných činů, ale především o to, zda jsme se nezpronevěřili svému názvu – být dobrými ochranáři, šiřiteli vzdělanosti a dobrých mravů v péči o udržení ohrožené fauny.

 

      Poslání, které jsme si dali do vínku, je realizovatelné prostřednictvím drobné, systematické práce, a to ve spolupráci se Zoo Liberec a řadou dalších organizací a dobrovolníků vyznávajících obdobnou vizi jako my. Již řadu let se naše práce soustřeďuje na podporu a rozvoj 3 základních projektů:

1) A.M.P.O. – podpora tábora pro opuštěné děti v Burkina Faso

2) TALARAK – podpora záchranné stanice a nadace Talarak na Filipínách a podpora terénního zoologa Zoo Liberec Pavla Hospodářského působícího v záchranné stanici

3) SNOW LEOPARD TRUST – spolupráce s mezinárodní organizací na záchranu levharta sněžného

     V každém z uvedených projektů uskutečňujeme svoji podporu prostřednictvím konkrétní osoby, se kterou jsme ve stálém spojení a která nám je zárukou, že naše materiální, odborná i morální podpora bude použita k dohodnutým účelům.

     Dominantní osobností A.M.P.O. je jeho zakladatelka Katrin Rohde, kterou jsme loňského roku přivítali opět v Liberci. Oslovuje nás její krédo: „Afrika patří Afričanům, my je musíme naučit ve vlastní zemi pracovat a žít.“ V duchu svého kréda Katrin založila a zakládá řadu dalších účelových organizací.

     Hlavní osobou na Filipínách je pro nás Pavel Hospodářský, terénní zoolog Zoo Liberec, který již zachránil několik endemických druhů a je spoluzakladatelem záchranné stanice i nadace Talarak Foundation Inc.

     Záchranu sněžného leoparda, kterého máme i v Zoo Liberec, podporujeme prostřednictvím mezinárodní organizace SNOW LEOPARD TRUST, z jehož řad jsme v užším kontaktu s Marissou Niranjan, programovou manažerkou.

     Myšlenky a činy našich partnerů v Africe i Filipínách a konkrétní forma jejich podpory, umožnila získat pro spolupráci další organizace a dobrovolníky, o kterých bude psáno v podrobnostech o projektech.

      Mimo uvedené 3 základní projekty, byl formou závěrečné zprávy vyhodnocený projekt „Zajištění péče o toulavé a opuštěné kočky s cílem odpovědné regulace populace“, který byl prováděn ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat.

     V letních dnech pokračovala spolupráce SEV DIVIZNA a našich dobrovolníků na přeshraničním projektu „Slunce v zoo“ s Tierpark Zittau.

      Úspěch měl projekt „Kola pro Afriku“, který proběhl v září a v říjnu 2012 ve spolupráci se SEV DIVIZNA, dobrovolníky a Kola pro Afriku, o.p.s.      

 

A.M.P.O. - BURKINA FASO 

Katrin Rohde, zakladatelka tábora pro opuštěné děti A.M.P.O., dorazila opět do České republiky, tentokrát 27. dubna v doprovodu Šárky Vlčkové. Dopoledne uspořádala besedu pro žáky základních a středních škol. Navečer se konala beseda s českou posádkou Rallye Dakar, na které byla pozvána jako významný host. Pánové V. Pekuláš, L. Pech, F. Korselt a R. Čeřovský totiž Katrin Rohde při cestě z Rallye Dakar navštívili přímo v táboře A.M.P.O. a ze Zoo Liberec dětem dovezli symbolický balíček se školními potřebami. S paní Katrin Rohde si natolik „padli do oka“, že přijala jejich pozvání do České republiky, do Liberce.

 

V roce 2012 jsme se snažili uspořádat sbírku brýlí a navázat tak na úspěšnou sbírku Brýle pro Afriku sdružení Siriri o.p.s. Nakonec jsme vše odložili, protože jsme své síly nasměrovali na sbírku Kol pro Afriku. Předpřipravili jsme si však vše potřebné pro to, abychom mohli sbírku brýlí spustit v roce 2013.

Rozhodli jsme se podpořit jeden z dalších projektů Katrin Rohde - výstavbu studen pro absolventy farmářské ekoškoly Tondtenga. Nechali jsme vyrobit symbolické skleněné kapky, ze kterých postupně vyrábíme náušnice a přívěsky. Ty budou prodávány v našem stánku u lachtanů a výtěžek z prodeje poputuje na sbírkové konto.

 

FILIPÍNY

I v roce 2012 jsme podporovali jak samotného Pavla Hospodářského, tak jsme se zaměřili i více na podporu provozu záchranného centra Talarak. Děje se tak prostřednictvím nadace Talarak Foundation Inc., se kterou Faunus, o.s. podepsal v roce 2012 smlouvu o spolupráci. Nadace v současné době záchranné centrum spravuje a financuje. Považujeme to za velký úspěch.

Jsme rádi, že jsme byli také nápomocni při uzavření smlouvy mezi Talarak Foundation Inc. a Faether Park Inc. Tato smlouva přesně vymezuje práva a povinnosti mezi oběma institucemi, což Talaraku značně zjednodušuje komunikaci s mezinárodními ochranářskými organizacemi. Například bylo již zařazeno do filipínského záchovného programu stádo vzácných sambarů skvrnitých (Rusa alfredi) chovaných v Talaraku.  O zapojení filipínského výra velkého (Bubo philippensis)do záchovného programu se jedná. První kroky již byly učiněny na základě smlouvy o výpůjčce mezi Talarak Foundation Inc. a Negros Forest Ecological Foundation - Biodiversity Conservation Center.

Opět jsme na Negrosu nakoupili originální bižuterii, která byla prodávána v prodejní budce v areálu zoo. Sortiment jsme rozšířili i o drobnou bižuterii vlastní výroby na podporu Talarak. Výtěžek z prodeje byl příspěvkem do veřejné sbírky.

Spolupráce s Faunus, o.s. byla rovněž zveřejněna ve výroční zprávě Talarak Foundation Inc. 2012.

 

PODPORA SNOW LEOPARD TRUSTU

V roce 2012 jsme Snow Leopard Trust podporovali jen minimálně, a to doprodejem zboží zakoupeného v loňském roce. Důvodem byl jednak nedostatek financí, dále pak fakt, že stejné zboží nakoupila Zoo Liberec a nabízí ho k prodeji ve svém e-shopu.

 

DOBROVOLNÍCI 

V roce 2012 jsme navázali na čtyřletou spolupráci dobrovolníků s Faunusem a Zoo Liberec. 

V Zoo Liberec dobrovolníci pomáhali především s výrobou enrichmentu pro zvířata - započali jsme s výrobou termitiště (postup výroby někteří dobrovolníci „okoukli“ v Zoo Hodonín, avšak hodláme jej dovést k dokonalosti už jen tím, že jsme vystavěli několikanásobně větší termitiště), vyrobili jsme několik hamaků z hasičských hadic pro opice a tradičně jsme na Vánoce nezapomněli na šimpanze, paviány a další zvířata, kterým jsme připravili překvapení v podobě kašírovaných koulí  a krabic  plněných dobrůtkami (granulemi, oříšky atd.) Podařilo se nám oslovit firmu RAMIRENT, která zdarma poskytla několik opotřebovaných shozů, které budou využity jako enrichmentový prvek v expozici paviánů.

Naše pomoc byla vítána také na několika akcích pořádaných přímo zoologickou zahradou, či SEV DIVIZNA - již poněkolikáté Den Země, noční prohlídky, podruhé jsme s Diviznou zavítali do spřáteleného Tierpark Zittau na podzimní festival, kde jsme opět představili solární hračky zakoupené z projektu Sonne im Zoo, vařili jsme kávu a čaj na solárním vařiči a pro návštěvníky jsme připravili výtvarné dílničky.

V rámci přeshraničního projektu Slunce v zoo byla v Zoo Liberec vybudována „Sluneční stezka“. Dobrovolníci byli proškoleni tak, aby mohli také odpovídat na zvídavé dotazy týkající se stezky.

Velmi úspěšnou akcí se stala spolupráce se SEV DIVIZNA na sbírce Kola pro Afriku, při níž bylo na zahradě Lidových Sadů 24. 9., 8. 10. a 22. 10. nashromážděno celkem 140 opotřebovaných, ale pojízdných kol pro gambijské děti, kterým budou sloužit jako dopravní prostředek do školy, mnohdy několik kilometrů vzdálené.

Faunusu dobrovolníci pomohli uspořádat několik miniprojektových dní (podpořené z grantu KÚ Liberec), ale rok 2012 nebyl tak úspěšný jako předešlý. Rovněž prodejní stánek u lachtanů se nepodařilo přes letní sezónu zprovoznit v míře, jakou jsme předpokládali.

Dlouho očekávanou změnou se pro dobrovolníky stalo přestěhování dobrovolnické místnosti do prostor Lidových Sadů. Dobrovolníci si velmi polepšili, neboť jim byly poskytnuty dvě prostorné místnosti. Z jedné se stala dílna, tak potřebná na výrobu enrichmentu, a z druhé útulný prostor k setkávání.    

V rámci reorganizace v celé Zoo Liberec, která proběhla na konci roku, jsme začali úžeji spolupracovat se SEV DIVIZNA namísto propagačního oddělení. Byla sestavena nová pravidla dobrovolnické práce

a setkávání. Mimo jiné si od toho slibujeme zlepšení komunikace mezi dobrovolníky a Zoo Liberec.

Několik dobrovolníků z důvodu časové tísně a pracovní vytíženosti opustilo naše řady.  

 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ „VEŘEJNÉ SBÍRKY – TALARAK“, ZA OBDOBÍ OD 30.03.2012 do 31.12.2012

 

Příjmy:

Pokladničky       44 087,00 Kč     

Kulturní a společenské akce – neuskutečnily se   0 Kč

Prodej vstupenek – nebylo využito         0 Kč

Prodej výtvarných prací získaných pro sbírku – nebylo využito     0 Kč

Zasláním finančních prostředků na bankovní účet 29 000,00 Kč                                               

Za prodej předmětů       11 904,00 Kč

Úroky   4,15 Kč

Příjmy celkem            84 995,15 Kč 

 

Celkem hrubý výtěžek          84 995,15 Kč 

 

 Příjmy - příspěvky na bankovní účet:

bv 1 ze dne 04.04.2012 – prodej triček   2 400,00 Kč

bv 2 ze dne 23.04.2012 – příspěvek velvyslankyně Filipín v ČR    5 000,00 Kč

bv 2 ze dne 25.04.2012 – příspěvek filipínského velvyslanectví v ČR        10 000,00 Kč

bv 2 ze dne 30.04.2012 – pokladničky Zoo a Bz Plzeň

bv 2 ze dne 07.05.2012 – vklad hotovosti za prodej zboží 9 504,00 Kč

bv 2 ze dne 11.02.2012 – pokladničky Zoo a Bz Plzeň      12 898,00 Kč

bv 3 ze dne 25.05.2012 – příspěvek ZŠ a MŠ Toušov       14 000,00 Kč

bv 6 ze dne 03.09.2012 – pokladničky Zoo a Bz Plzeň      11 761,00 Kč

bv 1/13 ze dne 17.12.2012 – pokladničky Zoo Plzeň         13 247,00 Kč

Celkem:          84 991,00 Kč

 

 Příjmy - pokladna:

pd p1 ze dne 05.05.2012 - prodej zboží 07.05.2012                     9 504,00 Kč

pd p2 ze dne 27.12.2012 – výběr hotovosti na úhradu fa 2012001            4 000,00 Kč

Celkem:                      13 504,00 Kč

Výdaje – pokladna:

vd v1  ze dne 05.05.2012 – odvod hotovosti do banky                 9 504,00 Kč

vd v2 ze dne 27.12.2012 – vklad do pokladny Faunus, o.s. – úhrada fa     4 000,00 Kč

Celkem:                      13 504,00 Kč

 

Náklady:

Z finančních prostředků veřejné sbírky byly v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zák.
č. 117/2001 Sb., uhrazeny náklady ve výši 3 113,66 Kč.

Celkem hrubý výtěžek          84 995,15 Kč 

Náklady (3 113,66 bank. poplatky)  3 113,66 Kč

Čistý výtěžek 81 881,49 Kč

 Výdaje – bankovní účet:

bv 3 ze dne 11.06.2012 – úhrada fa. 125011138 – překlad smlouvy         1 743,00 Kč

bv 6 ze dne 28.08.2012 – na účet TFI odesláno 1 500,- USD, kurs 20,24  30 337,05 Kč

bv 7 ze dne 18.09.2012 – na účet TFI odesláno 1 600,- USD, kurs 19.31  30 907,20 Kč

bv1/13 ze dne 19.12.2012 – úhrada fa.9120390197 – KAMA – celní dluh   1 177,80 Kč

bv1/13 ze dne 20.12.2012 – na účet TFI odesláno 700,- USD, kurs 19,36 13 554,73 Kč

bv1/13 ze dne 27.12.2012 – výběr hotovosti – úhrada fa v USD přes WU  4 000,00 Kč

bv1/13 ze dne 31.12.2012 – převod na účet Faunus, o.s. 275,72 Kč

Celkem:          81 995,50 Kč

 Použití čistého finančního příspěvku:

Na základě Smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi Faunus,o.s a Talarak Foundation Inc. bylo na účet nadace odesláno celkem:                                        74 798,98 Kč

Za překlady smlouvy mezi Faunus, o.s. a Talarak Foundation Inc. celkem:           1 743,00 Kč

Za úhradu celního dluhu - nákup zboží celkem:                           1 177,80 Kč

Na úhradu fa 2012001 – nákup zboží celkem:     4 000,00 Kč

Celkem           81 719,78 Kč

 Zůstatek na účtu byl 31.12.2012 převeden na běžný účat Faunus, o.s.      275,72 Kč

Celkem           81 995,50 Kč

 

 

Přihlášení

Partneři

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 
www.zooliberec.cz

ABET HOLDING, a.s.

Pod Višňovkou 31/1661 
140 00 Praha 4 - Krč 
www.abet.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

Pod Vinicemi 9
301 16 Plzeň
www.zooplzen.cz

 

Kontakt

FAUNUS, z.s.

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
www.faunus.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.